Meny
Lidköping Ingenjörsbyrå AB

Byggnation av bostäder, skolor och industrifastigheter

Vi är ett fristående Byggkonsultföretag och utför Projektering av Statiska konstruktioner för nybyggnad samt om- och tillbyggnader av bostäder, skolor, industrifastigheter m.m.

Företaget startade sin verksamhet i början av 2008. Vi erbjuder projektering och byggtekniska utredningar av hög kvalitet.

Vi arbetar i en platt organisation, d.v.s. alla använder CAD och har var sin arbetsstation. Uppdrag handlägges, konstrueras och ritas av en och samma person i så stor utsträckning som möjligt. Detta medför att informationsmissar internt undviks och kontinuitet samt rationalitet uppnås.